Tiestö saatava kuntoon

Toimiva liikennejärjestelmä on maamme kokonaiskehityksen kannalta olennainen asia. Liikenteen väyläverkko on vientivetoisen maamme elinehto. Liikenneväylät kärsivät tällä hetkellä lähes 2,5 mrd euron korjausvelasta, josta puolet kohdistuu meidän tiestöömme. Sen lisäksi, että tiestöllä ja väyläverkolla on merkitys meidän elinkeinoelämällemme, on liikenteen sujumisella meidän kaikkien arkeen oma merkityksensä. Kuinka pääsemme aamulla töihin ja meidän lapsemme kouluun? Kuinka […]

Äläkää kuulkaa yrittäkö

Äläkää ajako dieselillä. Kielletään polttomoottorit ja ajetaan vaan sähköautoilla. Jätetään hyödyntämättä omassa maassa kehitetyt biopolttoaineet ja sitten hyvällä omalla tunnolla voimme tuntea tekevämme ympäristötekoja. Vai tekisimmekö jo nyt niitä vastuullisia valintoja ja siirtyisimme käyttämään vaikkapa dieseliä, joka on valmistettu tähteistä ja jätteistä. Äläkää polttako puuta. Raaka-ainetta, joka meillä on oma vihreä kulta ja joka uusiutuu […]