Äläkää ajako dieselillä. Kielletään polttomoottorit ja ajetaan vaan sähköautoilla. Jätetään hyödyntämättä omassa maassa kehitetyt biopolttoaineet ja sitten hyvällä omalla tunnolla voimme tuntea tekevämme ympäristötekoja. Vai tekisimmekö jo nyt niitä vastuullisia valintoja ja siirtyisimme käyttämään vaikkapa dieseliä, joka on valmistettu tähteistä ja jätteistä.

Äläkää polttako puuta. Raaka-ainetta, joka meillä on oma vihreä kulta ja joka uusiutuu ammattimaisella metsänhoidolla. Samalla sitoen haitallisia kasvihuonekaasuja. Maa- ja metsätaloudella on ratkaisun avaimet ilmastonmuutoksen torjunnassa, sillä metsät ja pellot ovat merkittävimpiä hiilensitojia.

Äläkää kaivako turvetta. Turve on meille uusiutuva energianlähde. Vastuullisella vesien käsittelyllä ja hiilidioksidin talteenottojärjestelmiä kehittämällä, on turpeen käyttö edelleen mahdollista.

Äläkää syökö lihaa. Etelä-Pohjanmaan maakunnan työpaikoista elintarvikesektorin osuus on noin 20 %. Meille lihakarjan kasvatus ja lihanjalostus on merkittävä elinkeino. Kotieläintuotannon päästöjä voidaan vähentää mm. lannan varastointia ja käyttöä tehostamalla sekä ruokintaa tarkentamalla. Eläinten terveydestä huolehtimisella on myös päästöjä vähentävä vaikutus. Lihan syöntiä ei siis tarvitse lopettaa, kun tuotantotavoissa otetaan ympäristö huomioon.

Äläkää käyttäkö turkiksia. Turkiseläintuotannolla on Pohjanmaalla merkittävä osansa elinkeinotoiminnassa. Eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen on turkiseläintuotannossakin se tärkein asia, silloin kun halutaan tuottaa laadukkaita nahkoja. Turkiseläintuotannossa hyödynnetään turkiseläimestä kaikki, esimerkiksi niiden rasvasta valmistetaan biodieseliä.

Äläkää ja äläkää. Elämmekö maailmassa, joka on täynnä kieltoja ja rajoituksia. Onko niin, että lähes kaikki, mistä me maaseudulla toimeentulomme saamme, on tässä maassa kiellettävä? Tekisipä jo mieli todeta, että ”Pitäkää tunkkinne”.

Mutta mehän emme anna periksi, vaan edelleen yritämme ja harjoitamme meidän elinkeinojamme. Kannamme myös huolta ja vastuuta ympäristöstämme. Haluammehan, että myös meidän lapsemme ja lapsenlapsemme voivat asua ja elää näillä meille tärkeillä asuinsijoilla.

Meillä on edelleen voimassa laki harjoittaa elinkeinotoimintaa. Pidetään siis siitä oikeudesta kiinni!

Kirjoitus on julkaistu Yrittävä Lakeus -lehdessä 2/19, 27.3.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *